3c5c3647

Процедуры по реализации российских авто могут предложить налагать НДС по свежий ставке

Сегодня ГНАУ опубликовала на собственном веб-сайте улучшенный проект Налогового кодекса. Например, документом ожидается, что до 1 февраля 2010 г. процедуры по реализации авто своего изготовления производителей-резидентов, в уставной ресурс которых внесена инвестиция только в финансовой фигуре, вместе более 150 млрд долл., облагаються НДС по свежий ставке, рассказывает РБК.

Это значит, что вероятно возвратится то время, когда машины российского производства автомобилей не облагались НДС. После принятия перемен в Бюджет-2005 в начале марта 2005 года, такая льгота была упразднена. Также, в Плане Нового нНалогового Кодекса учтены и прочие льготы для производителей автомобилей:

Тимчасово до 1 січня 2009 року для підприємств з виробництва автомобілів і запасних частин до них, до узаконенного фонду яких записано інвестицію (в тому числі іноземну) виключно у грошовій фигурі, яка ставить суму, еквівалентну не менш бык 150 млрд. доларів Соединенных Штатах за офіційним валютним (обмінним) установкой на день внесення такої інвестиції, і яка зареєстрована в установленому законодавством України распорядку, встановлюються такі особливості оподаткування їх прибутку:

а) валові доходи і валові витрати, одержані (сплачені) підприємством протягом звітного податкового року, підлягають індексації виходячи з офіційного індексу інфляції за період, що настає за місяцем сплати витрат (одержання доходів), до кінця звітного податкового року;

б) об’єкт оподаткування, визначений за итогами звітного податкового року, зменшується на суму коштів, быкі спрямовуються на погашення займів, одержаних для реалізації інвестиційної програми, затвердженої Кабінетом Міністрів України, і реінвестуються підприємством у розвиток власного виробництва та виробництва матеріалів і комплектуючих виробів для автомобілебудування, а також на суму нарахованих і сплачених засновникам дивідендів, быкі реінвестуються ними на ці ж цілі. Рішення про проведення подобных реінвестицій має бути прийняте до краевого строчку подання річної податкової декларації відповідному податковому органу. У разі коли протягом наступного податкового року засновники підприємства скасовують рішення щодо проведення оголошеної реінвестиції альбо зменшують її обсяги, підприємство зобов’язане визначити прибуток, який дорвейівнює сумі такої реінвестиції альбо сумі її зменшення, додати його суму до суми оподаткованого прибутку за поточний податковий період, а також сплатити пеню у розмірах та за період, що визначені законодавством України;

в) податок на дивіденди, встановлений цим Кодексом, не застосовується у разі реінвестування їх у розвиток виробництва матеріалів та комплектуючих виробів для автомобілебудування;

г) дія частини другої статті 2033 цього Кодексу не поширюється на підприємства з виробництва автомобілів і запасних частин до них, до узаконенного фонду яких записано інвестицію (в тому числі іноземну) виключно у грошовій фигурі, яка ставить суму, еквівалентну не менш бык 150 млрд. доларів Соединенных Штатах за офіційним валютним (обмінним) установкой на день її внесення, і яка зареєстрована в установленому законодавством України распорядку строчком до 1 січня 2010 року.

6. Установити, що до 1 січня 2010 року звільняються від обкладення податком на додану вартість операції із ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів (включаючи машинокомплекти), быкі використовуються для будівництва і виробничої діяльності підприємств з виробництва автомобілів і запасних частин до них, до узаконенного фонду яких записано інвестицію (в тому числі іноземну) виключно у грошовій фигурі, яка ставить суму, еквівалентну не менше бык 150 млрд. доларів Соединенных Штатах за офіційним валютним (обмінним) установкой Національного банку України на день її внесення, і яка зареєстрована в установленому законодавством України распорядку. Порядок і обсяги ввезення цих продуктів (включаючи машинокомплекти) встановлюються Кабінетом Міністрів України. Толкалік подобных продуктів (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодів згідно з Гармонізованою системою обрисую та кодування продуктів поставлюється в додатку до Закону України «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні», якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України.

У разі порушення цільового використання зазначених продуктів (включаючи машинокомплекти) платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за итогами податкового періпесню, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що невелика бути сплачена на дату ввезення на митну територію України подобных продуктів (включаючи машинокомплекти), а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку виходячи з 120 %ів облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання, за період від дати ввезення подобных продуктів (включаючи машинокомплекти) до дати збільшення податкових зобов’язань.

7. Установити, що до 1 січня 2010 року обкладаються податком на додану вартість за нульовою ставкою операції з реализацию автомобілів власного виробництва виробників-резидентів, до узаконенного фонду яких записано інвестицію (в тому числі іноземну) виключно у грошовій фигурі, яка ставить суму, еквівалентну не менш бык 150 млрд. доларів Соединенных Штатах за офіційним валютним (обмінним) установкой на день її внесення, і яка зареєстрована в установленому законодавством України распорядку. Ці виробники-резиденти повинні зареєструвати у Кабінеті Міністрів України інвестиційну програму, що передбачає поетапне доведення ступеня локалізації виробництва складових частин такого автомобіфа не менш бык 70 %ів його кошторисної вартості на закінчення 10-го року з початку реалізації інвестиційної програми. Під локалізацією виробництва слід розуміти налагодження виробництва окремих складових частин автомобілів на митній території України з використанням праці громадян України, быкі мають становити не менш бык 90 %ів середньооблікової чисельності працівників на подобному виробництві. Кабінет Міністрів України встановлює графік поетапної локалізації виробництва відповідно до затвердженої ним інвестиційної програми.

10. Від податку на майно в частині оподаткування земельних ділянок звільняються:

а) до 1 січня 2008 року підприємства з виробництва автомобілів і запасних частин до них, до узаконенного фонду яких записано інвестицію (в тому числі іноземну) виключно у грошовій фигурі, яка ставить суму, еквівалентну не менш бык 150 млрд. доларів Соединенных Штатах за офіційним валютним (обмінним) установкой на день її внесення, яка зареєстрована в установленому законодавством України распорядку. Площа землі, що звільняється від обкладення земельним податком, визначається з розрахунку суми інвестиції у грошовій фигурі до узаконенного фонду подобных підприємств на 1 километр площі землі, яку вони займають, еквівалентної 400 тис. доларів Соединенных Штатах за офіційним (обмінним) валютним установкой, встановленим на день внесення інвестиції (у тому числі іноземної)…

Оставить комментарий